książka_młotek

Sprawy Karne zajmują szczególne miejsce w działalności Kancelarii ze względu na odbytą przez adw. Milenę Kleczkowską aplikację prokuratorską ukierunkowaną na dziedziny związane z problematyką karnistyczną.

Kancelaria świadczy w tym zakresie kompleksową pomoc prawną oraz reprezentuje klientów w toku postępowania przygotowawczego (m.in. przed Policją i Prokuraturą) oraz przed Sądami wszystkich instancji. Oferuję swoim klientom pomoc, w tym reprezentację przy ingerencjach ze strony organów władzy w ich wolności i prawa poprzez stosowanie najbardziej rygorystycznych środków przymusu w postaci zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

Prowadzę na rzecz swych klientów działania w zakresie prawa karnego skarbowego, wykonawczego oraz prawa wykroczeń. Przyjmuję również sprawy związane z obroną nieletnich oraz reprezentacją pokrzywdzonych w procesie karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego w celu realizacji roszczeń cywilnych (odszkodowawczych) w ramach postępowania przed Sądem Karnym.