Pomoc prawna dla osób fizycznych obejmuje w szczególności:

  • porady prawne

  • reprezentowanie stron w sporach przed Sądami

  • sporządzanie pism procesowych, wniosków

  • sprawy z zakresu prawa administracyjnego (reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym

  • sporządzanie odwołań od ostatecznych decyzji administracyjnych

  • skargi do sądów administracyjnych

  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty)

  • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej)

  • sprawy z zakresu prawa spadkowego

  • sprawy z zakresu prawa pracy (reprezentacja przed Sądami pracodawców oraz pracowników, doradztwo przy wyborze formy zatrudnienia, sprawy dotyczące dyskryminacji, sprawy o mobbing, sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia)