Kancelaria zapewnia swoim klientom w szczególności:

  • pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym

  • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej osobom fizycznym

  • udzielanie porad i konsultacji związanych z wyborem formy organizacyjno prawnej działalności gospodarczej

  • udzielanie porad związanych z bieżącą działalnością

  • pomoc w windykacji należności w tym reprezentowanie klienta na wszystkich etapach rozstrzygania między Przedsiębiorcami sporów o zapłatę (dążenie do uzyskania zapłaty w drodze negocjacji)

  • postępowanie przed Sądem, postępowanie egzekucyjne

  • pomoc prawna przy likwidacji działalności.