Milena_Kleczkowska-Jarnutowska

Adwokat Milena Kleczkowska – Jarnutowska wpisana jest na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2004 – 2007 odbyła aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku. W roku 2007 złożyła egzamin prokuratorski. Następnie prowadziła obsługę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a od 2009 r. pracowała jako asystent adwokata w kancelariach adwokackich.

Od 2012 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Ostrołęce. Nieprzerwanie w tym samym miejscu, tj. biurowcu przy ul. Farnej 9a w Ostrołęce.


Ponadto podążając śladem szczytnych tradycji adwokatury, która zawsze stawała po stronie pokrzywdzonych i potrzebujących, czerpiąc z tego poczucie spełnienia swego powołania podejmuję się również pomocy prawnej pro bono – dla osób najuboższych.


W ramach świadczonej pomocy zapewniam w szczególności: reprezentację przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej i innymi instytucjami publicznymi a także podmiotami postępowania przygotowawczego (Policja, Prokuratura), doradztwo prawne w zakresie kwestii proceduralych i prawno materialnych, także pomoc w przygotowaniu pisemnych lub ustnych wystąpień sądowych.